Skip to main content

Post Flag: #Тэафан Пустэльнік

Унутраная дыспазіцыя духа: аналіз духоўнай кузні

Cхіленаму дрэву пачаць расці ў іншы бок няпроста. Яно фармавалася гадамі: схілялася пад цяжарам сваіх плёнаў, грубела ад нуды і холада, і як умела, змагалася за сваё месца пад сонцам. Нешта падобнае адбываецца і ў жыцці чалавека. Справа ў тым, што ў тэалогіі існуе паняцце ўнутранай схільнасці духа. Гэта тая духоўная дыспазіцыя, якая схіляе чалавека да маральна добрых або дрэнных учынкаў. Такая ўнутраная схільнасць і ёсць сутнасцю духоўная настрою, які фарміруе ў нас заганы і цноты. Складанасць у тым, што такую дыспазіцыю духа цяжка раптоўна змяніць падобна дрэву.

Continue reading